1. Przegląd ochrony danych
Ogólny
Poniżej znajduje się prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Dane zebrane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej informacji prawnej serwisu.

Jak zbieramy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wpisujesz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?
Zawsze masz prawo zażądać bezpłatnie informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Masz również prawo zażądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.


Narzędzia analityczne i zewnętrzne
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być dokonywane analizy statystyczne dotyczące Twojego zachowania podczas surfowania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię o tym, jak skorzystać z opcji w tym zakresie.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Lufthansa City Center International GmbH
Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt nad Menem
Telefon: +49 69 66075 - 300
E-mail: contact@lcc.de

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której to dotyczy, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w państwie niemieckim, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w wierszu adresu przeglądarki, gdy zmienia się z „http://” na „https://”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych, które są przechowywane, a także o ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail
Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w kontekście wymagań dotyczących informacji prawnych na stronie internetowej w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które nie wnioskowano wyraźnie. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam e-mail.


3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

EuroExpertise GmbH
Datenschutzbeauftragter
Herrn mgr inż. Hansa-Detlefa Krebsa
Jestem sztywna 4-6
44263 Dortmund

Telefon: +49 69 66075 - 300
E-mail: Datenschutz@lcc.de

 

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka
Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne cookies pozostają w pamięci Twojego urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, dzięki czemu możesz decydować w każdym przypadku, czy zaakceptować lub odrzucić plik cookie. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (takich jak koszyk), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi świadczonej bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera
Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera”. To są:

• Typ i wersja przeglądarki
• Używany system operacyjny
• URL strony odsyłającej
• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• Czas żądania serwera
• Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, zbierzemy dane wpisane w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i ewentualne pytania uzupełniające. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, będziemy przetwarzać wyłącznie za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem Twojego żądania mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Przechowujemy dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po spełnieniu Twojego żądania). Wszelkie bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególności te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.


5. Analityka i reklama

Matomo (dawniej Piwik)
Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej o otwartym kodzie źródłowym Matomo. Matomo używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. W tym celu informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie Matomo opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą ujawniane stronom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to oznaczać, że nie będziesz w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych, możesz wyłączyć tę funkcję tutaj. W takim przypadku plik cookie rezygnacji zostanie zapisany w przeglądarce, aby uniemożliwić Matomo przechowywanie danych dotyczących użytkowania. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, oznacza to, że plik cookie rezygnacji również zostanie usunięty. Będziesz musiał ją ponownie aktywować po powrocie na naszą stronę, jeśli chcesz, aby Twoja aktywność nie była śledzona.